พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันเกียรติยศ การแข่งขันโครงงานสารานุกรม การประกวดต้นคริสต์มาส และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.ตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ