พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 1