พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสฉลองอาคาร 100 ปี วิเชียรมาตุ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019