รร.วิเชียรมาตุขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน