รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีนจำนวน 5 รายการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต