รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยืนดีกับทีมฟุตซอลชายและหญิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565