รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2565 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง