รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ สินชัย ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565