รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิตยา ทองดียิ่ง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565 ระดับภาคใต้