รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ