รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าสู่ ค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์