รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ TSU Inventors Award 2022 ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model