รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายสุทธิภัทร ลักธิพรหม ม.5/6 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.ที่สอบผ่านเข้าสู่ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์