รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.กานต์พิชชา จันทะพา นักเรียนชั้นม.2/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25