รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายจิระวัฒน์ ชาคริตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน THAILAND FINSWIMMING CHAMPIONSHIP 2021