การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ว.PA ณ เกาะลันตา จ.กระบี่