รร.วิเชียรมาตุ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะกิจกรรมวันตรุษจีนและโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกสาขาวิชาดาราศาสตร์