ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ภาคใต้ตอนบน รร.วิเชียรมาตุ ประกาศผลการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอภาษาญี่ปุ่น Online ภายใต้หัวข้อ “ของดีประจำจังหวัด” และ “อาชีพสุด Cool”