สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ชาววิเชียรมาตุ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ ครบรอบ 106 ปี