สหวิทยาเขตทับเที่ยง เปิดโครงการ “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”

สหวิทยาเขตทับเที่ยงโดยมี นางยุภา พรเศรษฐ์ เป็นประธาน ได้ร่วมกันเปิดโครงการ “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตฯ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนน้ำผุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา