3 มีนาคม 2562 แสดงความยินดีกับนางสาวสุกานดา เพชรรักษา

3 มีนาคม 2562 แสดงความยินดีกับนางสาวสุกานดา เพชรรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร รายการแข่งขัน SEA Youth Athletics Championship 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์