“อนุวัฒน์ เพชรมณี” พร้อมเข้าร่วมค่าย 3 ดาราศาสตร์โอลิมปิกและการแข่งขันระดับชาติครั้งที่ 17