แสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6

นายธีรภพ เวชสิทธิ์ และนายธนวิชญ์ ทักถาม นักเรียนชั้น ม.5/6 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา วันที่ 23 มีนาคม 2562

Please follow and like us:
error