โรงเรียนวิเชียรมาตุขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากค่าย AMI HACKNATION ONLINE CAMP : AHOC#1