โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Wichienmatu CARE model” ดูแลด้วยรัก เข้าใจและห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  โดยในภาคเช้าทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจากคุณสุทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคุณธนู ทองสม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มาพบกับผู้ปกครองนักเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบได้คัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษอันดับที่ 1 2 3 ของทุกโครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคุณสุนทร เขาว์กิจค้าได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวสุกานดา เพฃรรักษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการเป็นตัวแทนนักวิ่งเยาวชนทีมชาติไทย

สำหรับการประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคบ่าย ทางโรงเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียน 3.50 ถึง 4.00 และขอขอบคุณผู้ปกครอง ทีมงานบริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน ลูกจ้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ พบกันใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562