โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู ภายใต้หัวข้อ “สง่างามสมนามลูกแม่แก้ว” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูรัก สักวันหนึ่งเธอจะประจักษ์ในสักขี

สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูดี สักวันหนึ่งเธอจะได้ดีเพราะมีครู