โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดพิธีมอบธงกีฬาสี “แม่แก้วเกมส์” ครั้งที่ 57

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดพิธีมอบธงกีฬาสีสำหรับการแข่งขัน “แม่แก้วเกมส์” ครั้งที่ 57 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นผู้มอบธงคณะสีให้กับประธานสีทุกสี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่แม่แก้วเกมส์ ครั้งที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2562