โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ในการเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมลงพื้นที่โรงเรียนกับเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมือง