โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Crossword Game ระดับ ม.ต้น มหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ 2022