โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเอแมท โครงงานและอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์