โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชุติมา สีหะมาตร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น จากหนังสือ “กลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์”