โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้” ประจำปี 2022