โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” และ “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ.2566