โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ครั้งที่ 11 ปี 2566

27 thoughts on “โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ครั้งที่ 11 ปี 2566”

  1. 123456’and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(‘MD5′,’1035790929’)))>’0

Leave a Reply

Your email address will not be published.