โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ครั้งที่ 11 ปี 2566

13 thoughts on “โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ครั้งที่ 11 ปี 2566”

Leave a Reply

Your email address will not be published.