นักเรียน รร.วิเชียรมาตุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงจีน จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง