โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASEAN+3’s Got Talent 2021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต