รร.วิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ปี 2564