โรงเรียนวิเชียรมาตุ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เนื่องในกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรของโครงการ SMA ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562