ได้รับรางวัลในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดนิโครธาราม

นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดบรรยายธรรม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม “การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *