1 เมษายน 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 3 และปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปีการศึกษา 2561

1 เมษายน 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 3 และปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปีการศึกษา 2561

และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ปีการศึกษา 2561 ทำคะแนน GATภาษาไทยได้เต็ม150 จำนวน 35 คน

Please follow and like us:
error