30-31 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1-ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

30-31 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1-ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

ขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ สภานักเรียน วิเชียรมาตุ