พิธีถวายเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบริมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

กิจกรรมกล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญวันเกิดและจับสลากของขวัญ แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายธีระพงศ์ ทองพันธ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางอัมพร สงวนศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นประจำปี 2563

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น