โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐธิดา นนทบุษร์ และนางสาวชัญญานุช ขุนนุ้ย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวมนัสนันท์ ฉายนิ่ม เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ “ม.ท.ศ.” รุ่นที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ทีมฟุตบอลโรงเรียนวิเชียรมาตุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “วีรนาท 4 เส้าคัพ” ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายจิระวัฒน์ ชาคริตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน THAILAND FINSWIMMING CHAMPIONSHIP 2021

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.กานต์พิชชา จันทะพา นักเรียนชั้นม.2/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25