นายประภาศ คงเอียด ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์และประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารออมสิน

พิธีถวายเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบริมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

กิจกรรมกล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญวันเกิดและจับสลากของขวัญ แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประจำปี 2564