ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง ชนิดกีฬาเปตอง การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.เทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งสง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำปี 2565 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดแข่งขัน “การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายสัมปชัญญ์ สมาธิ ตัวแทนทีมชาติไทย ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญ 3 รายการ การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 2022 ประเทศอินโดนีเซีย

ทีม Freaky Friends รร.วิเชียรมาตุ ชนะเลิศการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชุติมา สีหะมาตร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.ต้น จากหนังสือ “กลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์”