โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC2022)

นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “Astro Challenge:ปริศนาดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี