นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการ “ระดับพลอย” ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบฯ พร้อมรับเงินสนับสนุน 30,000 บาท