ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นางยุภา  พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยนางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปละประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่