ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกานดา เพชรรักษา คว้า 2 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกานดา เพชรรักษา คว้า 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์

  1. ชนะเลิศ เหรียญทอง  วิ่ง 100 เมตรหญิง
  2. ชนะเลิศ เหรียญทอง  วิ่ง 200 เมตรหญิง