ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับลูกแม่แก้ว คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับลูกแม่แก้ว คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

รางวัล JURY AWARD โครงงานวิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ดังนี้

1. Gold Award and Jury Award (Biotechnology ) in the 8th MALAYSIAINTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD (MIYIO)2019
Student : Miss Natwadee Attakan Miss Piyathida Cheoon
Advisor : Mr. Thawatchai Srithai Mrs. Rungtiwa Chiangsorn

2. Gold Award(recycle invention ) in the 8th MALAYSIA INTERNATIONALYOUNG INVENTORS OLYMPIAD (MIYIO) 2019
Student : Miss Panthitha Khongkliang Miss Nichanan Singti
Advisor : Mrs. Khwanjai Karnjanasrimak Mrs. Acharee Samhuay

3. Silver Award (Environment)in the 8th MALAYSIA INTERNATIONAL YOUNGINVENTORS OLYMPIAD (MIYIO)2019
Student :Miss Jarusrawee La-ongnual Miss Prawkhwan Suklim
Advisor : Mrs. Prakopkit Laemmuang Miss Kanthaporn Khong-in

4. Silver Award (Chemicals)in the 8th MALAYSIA INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD (MIYIO)2019
Student : Miss Punnita Karnjanasrimak Miss Chanyanuch Khunnui
Advisor :Miss Julaluk Tulyakul Mrs. Orapin Noonum

5. Silver Award (Engineering)in the 8th MALAYSIA INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD (MIYIO)2019
Student : Mr.Suppanut Chuaichana MissTunyapat Siri
Advisor : Mr.Sataporn Pengphit