ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)

ระดับชาติ  ครั้งที่ 8  ประจำปีการศึกษา 2561